Uzdatnianie biogazu

mokrosz_pion

Firma oferuje kompletną technologię oczyszczania i uzdatniania biogazu do biometanu dla wydajności biogazu do 3000 Nm3/h i czystości końcowej biometanu ponad 98%. Oferowana metoda bazuje na fizycznej absorpcji gazów w wodzie, z wykorzystaniem wielokrotnie większej rozpuszczalności dwutlenku węgla w wodzie w relacji do metanu. Produktem końcowym jest biometan o ponad 98% czystości, spełniający obowiązujące normy jakościowe i przygotowany w zależności od aplikacji: do wtrysku do gazociągów nisko, średnio i wysokociśnieniowych lub sprężany do CBM (sprężony biometan). Instalację cechuje budowa modułowa oparta o standardowe kontenery morskie, posadowiona na lekkim fundamencie oraz zdalny monitoring pracy instalacji, dostępny z pokoju operatorskiego. Poniżej przedstawiono schemat oraz model przykładowej instalacji dla wydajności 200-300 Nm3/h.

SCHEMAT INSTALACJI OCZYSZCZANIA I UZDATNIANIA BIOGAZU

MODEL PRZYKŁADOWEJ INSTALACJI OCZYSZCZANIA I UZDATNIANIA BIOGAZU DLA WYDAJNOŚCI 200 – 300 Nm3/h

Close Menu