Separatory

mokrosz_pion

W zakresie separacji kropel oferujemy zarówno swoje separatory kropel jak również rozwiązania znanych markowych producentów separatorów. Każdorazowo dobór i optymalizacja pracy separatorów kropel dostosowane są do indywidualnych warunków Zamawiającego. Posiadamy specjalistyczne narzędzia do badań i analizy pracy separatorów kropel w różnych warunkach pracy co umożliwia nam optymalizację i ocenę eksploatowanych urządzeń. Poniżej przykład badań kotłowego separatora kropel wykonanych dla RAFAKO S.A. z wykorzystaniem środowiska FLUENT pracującego pod ciśnieniem 210 bar i w temperaturze nasycenia tj blisko parametrów nadkrytycznych. Fizyczne wykonanie takich badań z uwagi na wysokie ciśnienie i parę w stanie nasycenia jest w chwili obecnej technicznie niemożliwe.

TRAJEKTORIA KROPEL, ROZKŁAD PRĘDKOŚCI ORAZ ROZKŁAD CIŚNIENIA W SEPARATORZE

Kolejne rysunki przedstawiają optymalizację pracy separatorów poziomych i pionowych w instalacjach odsiarczania spalin.

Close Menu