Oczyszczanie ścieków

mokrosz_pion

W ofercie naszej dysponujemy:

  • instalacjami chemicznego i biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych, w szczególności ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin.
  • instalacjami odparowania ścieków w wyparkach przeponowych
  • instalacjami odparowania ścieków w kolumnach rozpyłowych z wykorzystaniem ciepła odpadowego ze spalin.

Problem oczyszczania ścieków staramy się zwykle rozwiązywać z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań Zamawiającego. W oparciu o analizy i opracowania naszej firmy realizowane są różnego rodzaju inwestycje w energetyce, między innymi instalacja odparowania ścieków w Elektrowni Ostrołęka.

Close Menu