Suszarki

mokrosz_pion

Rozwiązania nasze obejmują głównie suszarki rozpyłowe i pneumatyczne. W suszarkach pneumatycznych realizujemy dodatkowo proces klasyfikacji a czas suszenia dostosowany jest do kinetyki suszenia. Dla materiałów termolabilnych oferujemy specjalistyczne rozwiązania z recyrkulacją czynnika suszącego, podciśnieniowe oraz suszenie z wykorzystaniem mikrofalowego źródła ciepła. Generalnie praktykujemy indywidualne rozwiązania aparatów w oparciu o badania kinetyki suszenia dostosowane do specyfiki technologii. W zakresie projektowania, doboru i optymalizacji oferujemy większość dostępnych na rynku rozwiązań technologicznych. Rozwiązania nasze adresowane są do szerokiego grona odbiorców z przemysłów chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, rolnictwa i przetwórstwa biomasy.

Close Menu