Działalność

mokrosz_pion

Przedmiotem działalności spółki jest:

  • Sprzedaż technologii, metod obliczeniowych, licencji oraz nowych rozwiązań maszyn aparatów i urządzeń dla energetyki, ochrony środowiska, przemysłu chemicznego, i przemysłów pokrewnych.
  • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk chemicznych, inżynierii procesowej oraz pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
  • Projektowanie, prowadzenie konsultacji technicznych, nadzorów projektowych oraz analiz techniczno-ekonomicznych.
  • Wykonywanie obliczeń: procesowych, konstrukcyjnych, optymalizacyjnych, numerycznych oraz usług komputerowych.
  • Wykonywanie badań i analiz technicznych, przeprowadzanie ekspertyz techniczno-ekonomicznych.
  • Prowadzenie działalności wytwórczej w zakresie budowy maszyn, urządzeń i aparatów dla energetyki, ochrony środowiska, przemysłu chemicznego, i przemysłów pokrewnych.
  • Wykonywanie usług w zakresie: optymalizacji, modernizacji, konserwacji oraz napraw linii technologicznych, sprzętu, maszyn urządzeń i aparatów dla energetyki, ochrony środowiska, przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych.
Close Menu