Chłodnice wód

mokrosz_pion

Nasza oferta obejmuje specjalistyczne rozwiązania zagadnień chłodzenia wód technologicznych w szczególności zanieczyszczonych, zawierających osady biologiczne i mineralne (w tym żużle pogranulacyjne oraz wiele innych zanieczyszczeń trudnych do cyrkulacji pompami). Rozwiązania nasze obejmują w szczególności chłodnie bezprzeponowe niemniej jednak w zakresie projektowania, doboru i optymalizacji możemy przeanalizować większość dostępnych na rynku sposobów chłodzenia wód technologicznych.

Close Menu