Oczyszczanie spalin

mokrosz_pion

W ostatnich latach naszą ofertę rozszerzyliśmy o instalacje oczyszczania spalin ze spalarni odpadów z zastosowaniem nowego typu sorbentów nieorganicznych lub węglowych.

Generalnie preferujemy rozwiązanie w oparciu o półsuchą technologię oczyszczania spalin z reaktorem pneumatycznym poprzedzoną instalacją SNCR za komorą dopalania. Możemy również zaproponować węzeł oczyszczania spalin z wykorzystaniem mokrej technologii oczyszczania spalin.

Poniżej zaprezentowano przykładowy schemat takiej instalacji.

SCHEMAT INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN ZE SPALARNI ODPADÓW W OPARCIU O PÓŁSUCHĄ TECHNOLOGIĘ OCZYSZCZANIA SPALIN

Close Menu