CCS

mokrosz_pion

ABSORPCJA I ZAGOSPODAROWANIE DITLENKU WĘGLA (tzw. CCS)

Ten popularny temat badań wielu zachodnich ośrodków naukowo badawczych możemy zrealizować w oparciu o absorpcję i desorpcję w aparatach kolumnowych z zastosowaniem nowego typu absorbentów organicznych we współpracy z firmą BASF oraz z wykorzystaniem nowoczesnych wypełnień strukturalnych.

Oferujemy również instalacje absorpcji ditlenku węgla w wodzie. Instalacja ta adresowana jest zarówno do usuwania CO2 ze spalin jak również z innych gazów np. biogazu.

Poniżej zaprezentowano model instalacji, która była przez nas projektowana.

INSTALACJA UZDATNIANIA BIOGAZU

Close Menu