Odsiarczanie spalin

mokrosz_pion

W zakresie instalacji odsiarczania spalin firma nasza ściśle współpracuje z firmą RAFAKO S.A. w zakresie technologii półsuchej i mokrej. Obie te technologie wspólnie ulepszamy w kierunku poprawy ich efektywności i funkcjonalności.

Oferta nasza obejmuje wszelkie działania modernizacyjne i optymalizacyjne istniejących bądź nowo budowanych instalacji w zakresie obniżenia emisji ditlenku siarki, poprawy jakości gipsu, ścieków, emisji kropel, stosowania dodatków buforujących (kwasów organicznych).
Przeprowadzamy badania i analizy wpływu współspalania biomasy, wpływu instalacji odazotowania na pracę MIOS oraz wiele innych analiz technicznych.
Prowadzimy również prace badawcze w skali laboratoryjnej ułamkowo-technicznej oraz badania przemysłowe. Efekty naszych prac poparte są wdrożeniami nowych technologii oraz licznymi innowacjami wprowadzanymi do eksploatowanych bądź nowo budowanych instalacji.
Niezależnie samodzielnie oferujemy instalacje odsiarczania dla małych obiektów w oparciu o własne innowacyjne rozwiązania techniczne.Oferta nasza obejmuje technologie suche, półsuche oraz mokre dostosowane do specyficznych warunków obiektu.
Close Menu