Dozowanie mediów

mokrosz_pion

Nasza oferta obejmuje dostarczenie kompletnych stacji rozładunku, magazynowania i dozowania mediów, także mediów niebezpiecznych w dowolnym zakresie ilości dozowanego medium, pojemności magazynowej oraz wymagań automatyzacji. Swoje rozwiązania poszczególnych węzłów instalacji rozładunku i dozowania wiążemy z urządzeniami dozującymi i transportującymi czołowych producentów. Zbiorniki magazynowe oraz rozwiązania redukcji emisji oparów i pyłów rozwiązujemy w oparciu o aspekty technologiczne oraz ekonomiczne. Mieszacze statyczne do rozcieńczania mediów stanowią know-how firmy. W zakres dostaw wchodzą także instalacje rozładunku, magazynowania i dozowania mediów wybuchowych. Wykonujemy opracowania i dokumentację zabezpieczeń przed wybuchem. Firma posiada know-how i doświadczenie dla dozowania kwasów organicznych ciekłych (mrówkowy, octowy) oraz stałych (adypinowy, cytrynowy) do systemu absorberów w instalacjach mokrego odsiarczania spalin.

Close Menu