Doradztwo

mokrosz_pion
W zakresie doradztwa techniczno-handlowego i prawnego oferujemy:
  • kompleksową obsługę przetargów na wybór technologii (np. technologii oczyszczania spalin, technologii zagospodarowania odpadów) począwszy od opracowania koncepcji, studium wykonalności, wyboru optymalnej technologii; poprzez przygotowanie SIWZ, przygotowanie kontraktu, obsługę przetargu od koncepcji aż do podpisania kontraktu,
  • obsługę realizowanych kontraktów jako: Inżynier Kontraktu lub w ramach indywidualnych umów na doradztwo techniczne dla całych ciągów technologicznych, instalacji, węzłów technologicznych lub poszczególnych aparatów, maszyn i urządzeń,
  • modernizacje eksploatowanych nieefektywnych instalacji obejmującą poprawę ich efektywności i dostosowanie do wymaganych standardów jakościowych i/ lub obowiązujących norm emisji zanieczyszczeń i hałasu.
Zakres naszego doradztwa obejmuje wiele dziedzin w tym:
  • energetykę,
  • ciepłownictwo,
  • ochronę środowiska naturalnego,
  • przemysł chemiczny,
  • przemysł spożywczy,
  • przemysły pokrewne.
Close Menu