Badania przemysłowe

mokrosz_pion

Posiadamy własne zaplecze naukowo badawcze umożliwiające nam prowadzenie własnych badań laboratoryjnych oraz badań w skali ułamkowo technicznej z zakresu inżynierii chemicznej w szczególności dotyczy to procesów absorpcji, adsorpcji, chemisorpcji, desorpcji, destylacji, rektyfikacji, ekstrakcji, sedymentacji, mieszania, reakcji chemicznych w tym reakcji katalitycznych.

To czego nie potrafimy rozwiązać, zbadać sami realizujemy wspólnie z naszymi sprawdzonymi partnerami.

Close Menu