O nas

mokrosz_pion

Mokrosz Sp. z o.o. świadczy usługi projektowe, badawcze i doradcze w zakresie procesów z dziedziny energetyki, chemii, ochrony środowiska oraz przemysłów pokrewnych. Nasza działalność obejmuje również analizy chemiczne oraz doradztwo w zakresie wyboru oraz eksploatacji instalacji przemysłowych.

Firma oferuje:

  • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk chemicznych, inżynierii procesowej oraz pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
  • Modelowanie CFD wielofazowych procesów przepływowych w tym procesów z reakcjami chemicznymi z wykorzystaniem środowiska obliczeniowego FLUENT.
  • Wykonywanie obliczeń procesowych, konstrukcyjnych, optymalizacyjnych, numerycznych oraz usług komputerowych w oparciu o własne środowiska obliczeniowe.
  • Opracowywania projektów koncepcyjnych, studiów wykonalności, koncepcji programowo przestrzennych i analiz ekonomicznych.
  • Opracowywanie projektów technicznych w oparciu o własny engineering i know-how.
  • Sprzedaż własnych programów obliczeniowych do projektowania i optymalizacji instalacji ochrony środowiska.
  • Sprzedaż technologii, metod obliczeniowych,licencji oraz nowych rozwiązań maszyn, aparatów i urządzeń dla energetyki, ochrony środowiska, przemysłu chemicznego, i przemysłów pokrewnych.
Close Menu