Odpady przemysłowe

mokrosz_pion

Firma nasza jest w stanie zaproponować różne technologie przetwarzania i zagospodarowania odpadów zarówno przemysłowych jak i komunalnych.

Współpracujemy z różnymi producentami urządzań do przetwarzania i utylizacji odpadów oraz ośrodkami naukowo technicznymi co stwarza nam korzystne możliwości porównywania wielu dostępnych na rynku technologii i właściwy ich dobór adekwatnie do potrzeb Zamawiającego.

Oferta nasza obejmuje:
  • Klasyczne spalarnie odpadów rozwiązane w oparciu o piece obrotowe lub paleniska z rusztem rolkowym lub schodkowym oraz z kotłem odzysknicowym i instalacją oczyszczania spalin.
  • Biologiczne przetwarzanie wstępnie wyselekcjonowanych odpadów komunalnych oraz biomasy rolnej i odpadów z przemysłu rolno-spożywczego do biogazu.
  • Przetwarzanie odpadów z półsuchych technologii odsiarczania spalin do gipsu.
  • Odparowanie ścieków.
  • Indywidualny dobór technologii do specyfiki odpadu zdefiniowanego przez zamawiającego.

SCHEMAT PRZYKŁADOWEJ SPALARNI Z WĘZŁAMI OCZYSZCZANIA SPALIN

Close Menu