Odpylacze

mokrosz_pion

Oferta firmy obejmuje nowego typu rozwiązania:

  • odpylaczy odśrodkowych (cyklonowych),
  • odpylaczy tkaninowych,
  • elektrofiltrów dla małych źródeł emisji np. dla kotłów centralnego ogrzewania,
  • odpylaczy mokrych dla specyficznych zastosowań w przemyśle metalurgicznym, chemicznym, spożywczym oraz przemysłach pokrewnych.

Niezależnie oferujemy:

  • projektowanie nowych układów odpylaczy dostosowanych do wymogów emitora,
  • doradztwo techniczne w zakresie doboru i optymalizacji dostępnych na rynku rozwiązań odpylaczy,
  • optymalizację pracujących wdrożonych systemów odpylania,
  • modernizację istniejących rozwiązań odpylaczy,

Dodatkowo prowadzimy prace badawcze oraz modelowanie CFD istniejących lub nowego typu rozwiązań odpylaczy w zakresie nowych konstrukcji lub optymalizacji napływu do odpylaczy. Poniżej zaprezentowano przykładowe efekty obliczeń numerycznych CFD z wykorzystaniem środowiska FLUENT nowego typu odpylacza cyklonowego.

WIZUALIZACJA TRAJEKTORII CZĄSTEK PYŁU – BADANIA NOWEGO TYPU ODPYLACZA

Close Menu