Ekspertyzy

mokrosz_pion

Przeprowadzamy ekspertyzy procesów technologicznych, instalacji maszyn urządzeń i aparatów. Efekty naszych opracowań, i/lub przeprowadzone w ich wyniku modernizacje doprowadzają do wyeliminowania niekorzystnych zjawisk i/lub poprawy efektywności analizowanych procesów lub poszczególnych urządzeń.

Zakres naszych ekspertyz obejmuje:
  • technologie odsiarczania spalin dla energetyki i ciepłownictwa.
  • technologie odazotowania spalin SNCR, SCR.
  • technologie oczyszczania spalin ze spalarni odpadów.
  • technologie oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych.
  • technologie zgazowania paliw i obróbki gazu syntezowego.
  • operacje jednostkowe w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych.
  • symulacje procesowe dowolnych technologii chemicznych w środowisku Chem-Cad.
  • analizy CFD optymalizujące przepływy mediów technologicznych.
  • wielofazowe analizy CFD optymalizujące przepływy mediów.
  • analizy CFD reaktorów chemicznych, mieszalników i innych aparatów.
Close Menu