Mieszalniki

mokrosz_pion
Mieszanie to bardzo rozpowszechniony proces w przemyśle, jego celem jest uzyskiwanie mieszaniny wieloskładnikowej o wyrównanych stężeniach. Proces mieszania stymuluje procesy: cieplne, wymiany masy, dodatkowo odpowiednio dobrany mieszalnik usprawnia przebieg reakcji chemicznych.
Firma nasza proponuje Państwu dobór optymalnego rozwiązania dostosowany do specyfiki aplikacji potwierdzony badaniami CFD i zweryfikowany rzeczywistymi pomiarami.
 
Nasze aplikacje obejmują:
Mieszalniki mechaniczne – W których mieszanie odbywa się za pomocą mieszadeł mechanicznych, zaś przepływ ciepła może być realizowany poprzez korpus bądź wkłady rurowe.
 
Mieszalniki pneumatyczne – O obniżonym wskaźniku mocy mieszania, i możliwości zastosowania gazowych substratów reakcyjnych jako medium mieszającego.
 
Mieszalniki statyczne – W których mieszanie następuje za pomocą elementów o konstrukcji wymuszającej turbulencje.
Poniżej na rysunkach przedstawiono przykładowe rozwiązanie mieszalnika statycznego wyrównującego profil temperatur w kominie w wyniku wymieszania spalin: odsiarczonych 55oC z gorącymi 160oC nieodsiarczonymi.
Close Menu